LIÊN HỆ

Hotline: 0934-671-388
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

¶ Bạn đang sử dụng VietDVM v3.3
© Bản quyền thuộc về VietDVM™
Ω Vận hành bởi X7plus® .,JSC
® Website VietDVM.com đã đăng ký Luật bản quyền quốc tế.

DMCA.com Protection Status

 

- Đang online: 383 người, 0 thành viên

 

_______________Được tài trợ___

Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.
Published in Nghị định
Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.   Nghị định 119/2013/NĐ-CP được thủ tướng chính phủ kí và có hiệu lực thi hành từ ngày 25-11-2013.   Nghị định này thay thế các Nghị định sau: -…
Điều kiện đầu tư kinh doanh 6 lĩnh vực ngành Nông nghiệp
Published in Nghị định
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.…

____Được tài trợ____________________

Chuồng chó Chó Mèo
Danh mục kháng sinh được phép sử dụng trong TACN
Published in Thông tư
Thông tư: Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam   - Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ…
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định trâu giống
Published in Giống
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định trâu giống   QCVN 01 – 76: 2011/BNNPTNT do Cục Chăn nuôi biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, và được ban hành theo Thông tư số .72./TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2011…
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định dê giống
Published in Giống
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định dê giống   QCVN 01 -72: 2011/BNNPTNT do Cục Chăn nuôi biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, và được ban hành theo Thông tư số 72 /TT-BNNPTNT ngày .25..tháng 10 năm 2011 của…