Thứ ba, 03 /10/ 2017 16:12

Giải cứu lòng tin

Có thể nói, việc thương lái vào tận lò mổ tiêm thuốc an thần cho heo khiến chương trình truy xuất nguồn gốc thịt heo của TP.HCM đang bị vô hiệu hóa.
Suốt từ đầu năm 2017 tới nay, có lẽ chúng ta đã quá quen với cụm từ "giải cứu heo" do tình trạng giá heo hơi liên tục xuống thấp trong một thời gian dài. Diễn biến cuộc giải cứu heo như thế nào?
Trong khi cả nước vẫn còn tồn hàng trăm ngàn tấn thịt heo thì mặt hàng này tại sao vẫn chưa thể xuất khẩu chính ngạch.