Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm trong quá trình ấp tới sự phát triển phôi

1996 lượt xem. | Ngày17/10/2014

 Theo một nghiên cứu mới đây tại Bồ Đào Nha: Việc điều chỉnh nhiệt độ trong quá trình ấp có ảnh hưởng tỷ lệ chết phôi, dị tật của gà cao hơn sự thay đổi độ ẩm.

 

Nhiệt độ và độ ẩm tương đối (RH) là những yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển của phôi, tỷ lệ nở và hiệu quả sau khi ấp nở, theo Rute Noiva và các đồng nghiệp tại đại học Lisbon Bồ Đào Nha.


Nghiên cứu được đăng trên tạp chí BMC Veterinary Research gầy đây với nội dung nghiên cứu về quá trình trao đổi chất của phôi thai và những ảnh hưởng của các yếu tố môi trường không thuận lợi trong quá trình ấp nở (cụ thể là tăng và giảm nhiện độ cũng như độ ẩm trong quá trình ấp nở).

 


Các nhà nghiên cứu đã cố gắng xây dựng một quá trình trao đổi chất, các phản ứng, cũng như tỷ lệ chết và sự phát triển của các dị tật trong quá trình ấp nở, kết quả được dùng để theo dõi và xác định các vấn đề của máy ấp (máy ấp bị lỗi hay hỏng hóc).


Trong tất cả các thông số được theo dõi trong quá phát triển phôi gà, những thông số chịu ảnh hưởng nhiều nhất là: tỷ lệ khối lượng lòng trắng trứng/khối lượng trứng (AR), tỷ lệ khối lượng lòng đỏ trứng/khối lượng trứng (YR), tỷ lệ khối lượng phôi/khối lượng trứng (ER), nhịp tim phôi (HR), sự tự chuyển động của phôi mỗi phút (VMM), tỷ lệ chết, tỷ lệ dị tật và loại thải.


Những thay đổi quan trọng trong sự phát triển của AR và YR trong quá trình ấp nở có ảnh hưởng tới sự hấp thu, tiêu hóa các chất dinh dưỡng của phôi, trong thí nghiệm 2 thông số này có sự thay đổi chậm hơn so với lô thí nghiệm.


ER có xu hướng tăng chậm hơn và thấp hơn rất nhiều so với mức bình thường, đặc biệt là khi thí nghiệm sự phát triển của phôi do ảnh hưởng của nhiệt độ. HR và VMM là 2 chỉ số cho thấy rỗ ràng những tác nhân của thí nghiệm ảnh hưởng tới sự phát triển của phôi, thí nghiệm cũng cho thấy nhịp tim giảm và quá trình chuyển động của phôi cũng chậm lại.


Tỷ lệ chết phôi trong thí nghiệm cho thấy; nhiệt độ ảnh hưởng nặng trong 4 ngày đầu tiên của quá trình ấp nở. Những thay đổi về độ ẩm ít có ảnh hưởng tới tỷ lệ chết. Tỷ lệ dị tật cũng tăng cao ở thí nghiệm với nhiệt độ, các dị tật chủ yếu ở bụng, đầu, xương sọ và chân gà.


Các nhà nghiên cứu tại Lisbon đã dựa trên những mô tả về sự thay đổi trong quá trình chuyển hóa phôi, các phản ứng của phôi với điều kiện môi trường ấp, tỷ lệ chết phôi và tỷ lệ dị tật thay đổi theo nhiệt độ ấp, độ ẩm trong quá trình ấp. Các kết quả cho thấy chúng ta có thể xác định những trục trặc của máy ấp về nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình ấp để có những phương án khắc phục kịp thời.

 

 

Ga_8xx tổng hợp

 

 

{fcomment}